อีเมล์ในการเข้าสู่ระบบ : 
 
รหัสผ่าน : 
 
   
 
ค้นหาหนังสือ
สมุดจดบันทึก

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 79 บาท
ราคาพิเศษ : 59 บาท
วารสารประชากร ปีที่5 ฉบับที่1

ผู้แต่ง : กาญจนา ตั้งชลทิพย์ (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 230 บาท
ประชากรและสังคม 2561

ผู้แต่ง : อารี จำปากลาย, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, สุภาณี ปลื้มเจริญ (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 250 บาท
วารสารประชากร ปีที่5 ฉบับที่2

ผู้แต่ง : กาญจนา ตั้งชลทิพย์ (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 250 บาท
สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : อารี จำปากลาย
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 450 บาท
ราคาพิเศษ : 450 บาท
วารสารประชากร ปีที่2 ฉบับที่2

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ ประสาทกุล (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท
วารสารประชากร ปีที่4 ฉบับที่2

ผู้แต่ง : กาญจนา ตั้งชลทิพย์ (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 200 บาท
ประชากรและสังคม 2560

ผู้แต่ง : สุชาดา ทวีสิทธิ์, กุลภา วจนสาระ
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 250 บาท
ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 130 บาท
ราคาพิเศษ : 130 บาท
ประชากรไทย อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต

ผู้แต่ง : บุญเลิศ เลียวประไพ
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 80 บาท
ราคาพิเศษ : 80 บาท
พจนานุกรมประชากรศาสตร์ พหุภาษา

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 80 บาท
ราคาพิเศษ : 80 บาท
Qualitative Methods For Population and Health Research

ผู้แต่ง : Bencha Yoddumnern-Attig
ภาษา : English
ราคาปกติ : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 250 บาท
คนห้าแผ่นดิน : ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ ประสาทกุล และคณะ
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 159 บาท
ราคาพิเศษ : 120 บาท
ตารางชีพ : เครื่องมือสำคัญทางประชากรศาสตร์

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ ประสาทกุล, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 70 บาท
ราคาพิเศษ : 70 บาท
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมาย

ผู้แต่ง : เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 300 บาท
ประเทศไทย ควรมีพลเมืองเท่าไรจึงจะดี

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ ประสาทกุล
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 195 บาท
ราคาพิเศษ : 137 บาท
ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทย : รายงานสังเคราะห์จากฐานข้อมูล

ผู้แต่ง : กุลภา วจนสาระ
ภาษา : ไทย
ราคาปกติ : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 84 บาท
 
 
www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th