อีเมล์ในการเข้าสู่ระบบ : 
 
รหัสผ่าน : 
 
   
 
สอบถามเพิ่มเติม โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 

จีรวรรณ หงษ์ทอง

อีเมล: jeerawan.hon@mahidol.ac.th
เบอร์โทร: +66 2441-0201-4 ต่อ 100

วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 น. - 16.30 น.

 

 
 
www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th