สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ชื่อ-นามสกุล : 
 
 
ที่อยู่ : 
 
 
E-mail : 
 
 
โทรศัพท์ : 
มือถือ :  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ใบสั่งซื้อหนังสือ
 
 
ลำดับที่
 
รหัสหนังสือ
 
ชื่อหนังสือ
 
จำนวน
 
ราคา
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                  เลือกจารจัดส่ง :
 
กรุณาตรวจสอบการจัดส่งให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการสั่งซื้อ
ระบบจะคำนวนจำนวนเงินให้อัตโนมัติ ควรตรวจสอบความ
ถูกต้องของจำนวนเงินด้วย ในกรณีที่เลือกจัดส่งแบบ EMS
ระบบจะบวกเพิ่มอีกเล่มละ 30 บาท
 
จำนวนหนังสือทั้งหมด
 
     เล่ม  
   
ส่งแบบธรรมดา
 
0.00
   บาท
 
   
รวม
 
0.00
   บาท
 
     
----------------------------------------------------------