มุมศตวรรษิกชน

คนร้อยปีในสหรัฐอเมริกา

ศุทธิดา ชวนวัน  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          สหรัฐอเมริกา ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีจำนวนศตวรรษิกชนหรือผู้ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปมากที่สุดในโลกในปี ค.ศ. 2010 สำมะโนประชากรอเมริกา รายงานว่า มีจำนวนคนร้อยปีอยู่ในประเทศถึง 53,364 คน หรือคิดเป็น 0.01% ของประชากรทั้งหมด โดยรัฐที่พบศตวรรษิกชนมากที่สุดได้แก่ รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีจำนวน 5,921 คน ในภาพรวม คนร้อยปีมากกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้หญิง และอาศัยอยู่ในเขตเมืองมากกว่าเขตชนบท นอกจากนี้คนร้อยปีในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับครอบครัวหรืออยู่คนเดียว มีเพียงร้อยละ 35 เท่านั้นที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา
ที่ต้องการการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

          จำนวนคนร้อยปีในสหรัฐอเมริกายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจาก คนในยุคเบบี้บูมเมอร์ หรือกลุ่มประชากรที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2489-2507 หรือยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่มีจำนวนราว 80 ล้านคน กำลังทยอยเข้าสู่วัยสูงอายุไปพร้อมๆ กันนั่นเอง คาดว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจำนวนคนร้อยปีในสหรัฐอเมริกาน่าจะมีจำนวนเพิ่ม
สูงขึ้นเกินหนึ่งแสนคน !!!

 

 

Since 25 December 2012