การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน
(Setting and Infrastructure
)
 
  การจัดการพลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(Energy and Climate Change)
 
  การจัดการของเสีย
(Waste Management)
 
  การจัดการน้ำ
(Water Management)
 
  การสัญจร
(Transportation)
 
  การศึกษา
(Education for Green)
 
 
 
:: การศึกษา (Education for Green)
 
 


สัมมนาพัฒนาบุคลากร 16 -17กันยายน 2556

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 15 "Happy Relax กับความสุขที่เลือกได้ เพื่อ
ชีวิตที่สมดุล ร่วมใจอนุรักษ์ท้องทะเลไทย" ได้ร่วมทำกิจกรรมในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยร่วมกัน โดยร่วมกันปลูกปะการัง
ในท่อพีวีซีหรือฟอสซิลเพื่อสร้างประการังให้เกิดขึ้นใหม่พร้อมทั้งยังได้ร่วมปล่อยปลาฉลามทราย ซึ่งเป็นพันธุ์ปลาฉลาม
ที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ณ อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้บุญ

.....................................................................

สัมมนาพัฒนาบุคลากร 9-10 กุมภาพันธ์ 2557

สัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 34"IPSR GOING GREEN ช่วยคุณ ช่วยโลก" ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมทำกิจกรรมศึกษาดูงาน
การประหยัดพลังงาน อาทิ ทำสบู่มะขาม น้ำยาล้างจาน โซลาเซลพลังงานไฟฟ้า ปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้วิธีการ
ทำและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณค่า และนำไปประยุกต์ใช้ในอาคารที่ทำงานและครัวเรือนประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย ที่
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และสร้างสรรค์ความรักสามัคคีณ อาศรมพลังงาน จ.นครราชสีมา

 

 

................................................................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th