การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน
(Setting and Infrastructure
)
 
  การจัดการพลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(Energy and Climate Change)
 
  การจัดการของเสีย
(Waste Management)
 
  การจัดการน้ำ
(Water Management)
 
  การสัญจร
(Transportation)
 
  การศึกษา
(Education for Green)
 
 
 
:: การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure)
 
 

1.พื้นที่รวมของส่วนงาน
(ระบุพื้นที่ทั้งหมดของส่วนงานที่มีการเรียนการสอนทางวิชาการ การวิจัย การฝึกงาน และการบริการวิชาการ โดยไม่รวมพื้นที่ที่เป็นป่าหรือทุ่ง)

10,746.25

ตารางเมตร

2.ขนาดพื้นที่ของชั้นล่างสุดของอาคารทุกอาคารของส่วนงานรวมกันทั้งหมด

2,675.55

ตารางเมตร

3. จำนวนนักศึกษาในทุกระดับชั้นทั้งหมดในปีการศึกษา 2556

84

คน

4. จำนวนบุคลากรทั้งหมด

 

 

  • อาจารย์

34

คน

  • นักวิจัย

1

 

  • เจ้าหน้าที่วิจัย

30

คน

  • นักปฏิบัติการวิจัย

11

คน

  • เจ้าหน้าที่สนับสนุน

55

คน

5.ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ยังคงเป็นป่า

-

ตารางเมตร

6. ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ใช้ปลูกหญ้า ระแนงไม้ ต้นไม้ภายในอาคาร และหนองน้ำที่ขุดขึ้น

4,055.00

ตารางเมตร

7.ขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นดิน/หญ้าของส่วนงาน (ที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น)

-

ตารางเมตร

ขนาดพื้นที่บริเวณที่เป็นถนนคอนกรีต ลาดยางมะตอย อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง (รวมพื้นที่ตั้งอาคารในข้อ 1.5 ด้วยแล้ว)

8,316

ตารางเมตร

8. งบประมาณปี 2556

 

 

  • งบประมาณที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (ให้รวมทุกโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และงบที่ดูแลด้านกายภาพ งบดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่)

1,556,000.00

บาท

  • งบประมาณ ทั้งหมดของส่วนงานในปี 2556

68,725,000.00

บาท

 

................................................................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th