การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน
(Setting and Infrastructure
)
 
  การจัดการพลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(Energy and Climate Change)
 
  การจัดการของเสีย
(Waste Management)
 
  การจัดการน้ำ
(Water Management)
 
  การสัญจร
(Transportation)
 
  การศึกษา
(Education for Green)
 
 
 
:: การสัญจร (Transportation)
 
 


1. มีจำนวนยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สินของส่วนงาน

ประเภท

จำนวน (คัน)

รถยนต์ (เก๋ง กระบะ ตู้)

4

รถบัส

-

2. จำนวนจักรยานที่มีอยู่ภายในส่วนงานต่อวัน

ประเภท

จำนวน (คัน)

  จักรยานที่เป็นทรัพย์สินของส่วนงาน

4

 จักรยานที่เป็นทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา

15

  จักรยานที่เป็นที่ของพนักงานเอกชน (แม่บ้าน / รปภ.)

-

3. มีนโยบายในการใช้ทางเท้าและขี่จักรยาน

 

 

................................................................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th