การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน
(Setting and Infrastructure
)
 
  การจัดการพลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(Energy and Climate Change)
 
  การจัดการของเสีย
(Waste Management)
 
  การจัดการน้ำ
(Water Management)
 
  การสัญจร
(Transportation)
 
  การศึกษา
(Education for Green)
 
 
 
:: การจัดการของเสีย (Waste Management)
 
 


1. มีองค์ประกอบอาคารสีเขียวในส่วนงาน


การรณรงค์เปิดแอร์ที่ 25 °C

2. การจัดการของเสียในส่วนงาน


โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ

3. นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในส่วนงาน


ใช้กระดาษ 2 หน้า

 

 

................................................................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th