Activities / กิจกรรม

วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า ...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม
วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า ...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมทำสื่อรณรงค์การประหยัดการใช้พลังงาน
กิจกรรมทำสื่อรณรงค์การประหยัดการใช้พลังงาน
4 เม.ย. 59 - คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย Green Office
4 เม.ย. 59 - คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย Green Office