การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน      
    การประหยัดพลังงานในบ้าน      
 
  การใช้พลังงานภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ      
    การลดปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน      
 
  การอนุรักษ์พลังงาน ไฟฟ้าแสงสว่าง      
 

................................................................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th