:. สถิติข้อมูลการใช้พลังงานทั้หมดในแต่ละปี  
  สถิติปริมาณการใช้โทรศัพท์ ตุลาคม 2557 – กรกฎาคม 2558 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559 ( Statistics on phone use during October 2014 – July 2015 compared with October 2015 – July 2016 )

 
  สถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้า ตุลาคม 2557 – กรกฎาคม2558 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม2559 ( Statistics on electricity consumption on October 2014 – July 2015 compared with October 2015 – July 2016 )

 
  สถิติปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตุลาคม 2557 – กรกฎาคม2558 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม2559 ( Statistics on fuel use during October 2014 – July 2015 compared with October 2015 – July 2016 )

 
  สถิติปริมาณการใช้น้ำประปา ตุลาคม 2557 – กรกฎาคม2558 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม2559 ( Statistics on water use during October 2014 – July 2015 compared with October 2015 – July 2016 )

 
  สถิติปริมาณการใช้น้ำประปา ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 ( Statistics on water use during October 2013 – March 2014 compared with October 2014 – March 2015 )

 
  สถิติปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 ( Statistics on fuel use during October 2013 – March 2014 compared with October 2014 – March 2015 )

 
  สถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้า ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 ( Statistics on electricity consumption on October 2013 – March 2014 compared with October 2014 – March 2015 )

 
  สถิติปริมาณการใช้โทรศัพท์ ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 ( Statistics on phone use during October 2013 – March 2014 compared with October 2014 – March 2015 )

 
  สถิติปริมาณการใช้น้ำประปา ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 ( Statistics on water use during October 2013 – September 2014 compared with October 2014 – September 2015 )

 
  ถิติปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 ( Statistics on fuel use during October 2013 – September 2014 compared with October 2014 – September 2015 )

 
  สถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้า ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 ( Statistics on electricity consumption on October 2013 – September 2014 compared with October 2014 – September 2015 )

 
  สถิติปริมาณการใช้โทรศัพท์ ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 ( Statistics on phone use during October 2013 – September 2014 compared with October 2014 – September 2015 )

 
  สถิติปริมาณการใช้โทรศัพท์ ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 ( Statistics on phone use during October 2013 – September 2014 compared with October 2014 – September 2015 )

 
  สถิติปริมาณการใช้น้ำประปา ตุลาคม 2557 – เมษายน 2558 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2558 – เมษายน 2559 ( Statistics on water use during October 2014 – April 2015 compared with October 2015 – April 2016 )

 
  สถิติปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตุลาคม 2557 – เมษายน 2558 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2558 – เมษายน 2559 ( Statistics on fuel use during October 2014 – April 2015 compared with October 2015 – April 2016 )

 
  สถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้า ตุลาคม 2557 – เมษายน 2558 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2558 – เมษายน 2559 ( Statistics on electricity consumption on October 2014 – April 2015 compared with October 2015 – April 2016 )

 
  สถิติปริมาณการใช้โทรศัพท์ ตุลาคม 2557 – เมษายน 2558 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2558 – เมษายน 2559 ( Statistics on phone use during October 2014 – April 2015 compared with October 2015 – April 2016 )

 
  สถิติปริมาณการใช้น้ำประปา ตุลาคม 2556 – ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557 ( Statistics on water use during October 2013 – December 2013 compared with October 2014 – December 2014 )

 
  สถิติปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตุลาคม 2556 – ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557 ( Statistics on fuel use during October 2013 – December 2013 compared with October 2014 – December 2014 )

 
  สถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้า ตุลาคม 2556 – ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557 ( Statistics on electricity consumption on October 2013 – December 2013 compared with October 2014 – December 2014 )

 
  สถิติปริมาณการใช้โทรศัพท์ ตุลาคม 2556 – ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557 ( Statistics on phone use during October 2013 – December 2013 compared with October 2014 – December 2014 )

 
  สถิติปริมาณการใช้น้ำประปา ตุลาคม 2555 - มิถุนายน 2556 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2556 - มิถุนายน 2557 ( Statistics on water use during October 2012 – June 2013 compared with October 2013 – June 2014 )

 
  สถิติปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตุลาคม 2555 - มิถุนายน 2556 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2556 - มิถุนายน 2557 ( Statistics on fuel use during October 2012 – June 2013 compared with October 2013 – June 2014 )

 
  สถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้า ตุลาคม 2555 - มิถุนายน 2556 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2556 - มิถุนายน 2557 ( Statistics on electricity consumption on October 2012 – June 2013 compared with October 2013 – June 2014 )

 
  สถิติปริมาณการใช้โทรศัพท์ ตุลาคม 2555 - มิถุนายน 2556 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2556 - มิถุนายน 2557 ( Statistics on phone use during October 2012 – June 2013 compared with October 2013 – June 2014 )

 
  สถิติปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตุลาคม -ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม - ธันวาคม 2556

 
  สถิติปริมาณการใช้น้ำประปา ตุลาคม -ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม - ธันวาคม 2556

 
  สถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้า ตุลาคม -ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม - ธันวาคม 2556

 
  สถิติปริมาณการใช้โทรศัพท์ ตุลาคม -ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม - ธันวาคม 2556

 

................................................................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th