Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ)

การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ฟังดูแล้วอาจจะทำให้หลายคนช็อคไม่น้อย เพราะการปรับลดครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เอง โดยพื้นที่เกินนั้น Microsoft จะเปิดโอกาสให้โหลดออกไปจากที่จัดเก็บ แต่ถ้าไม่สามารถลบออกได้ก็จะต้องซื้อพื้นที่เพิ่ม

แต่จากที่ทีมงาน Sanook! Hitech ได้สำรวจและลองใช้ พบว่าความจริงคนส่วนใหญ่เก็บข้อมูลไม่เกิน 1TB ทำให้ไม่ต้องห่วงเรื่องพื้นที่จัดเก็บแน่นอน แต่สำหรับคนที่เกิดแนะนำว่า นำออกมาเก็บส่วนตัวใน Hard Disk External ท่าจะดีกว่า