มุมศตวรรษิกชน

คุณตาคิมูระ: ผู้ชายที่อายุยืนที่สุดในโลก

ศุทธิดา ชวนวัน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ในช่วงเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา จำนวนศตวรรษิกชนในโลกได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่น ในต้นทศวรรษ 1960 ญี่ปุ่นมีคนอายุเกินร้อยปีอยู่เพียง 153 คนเท่านั้น หลังจากนั้นจำนวนศตวรรษิกชนชาวญี่ปุ่นได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2012 ญี่ปุ่นมีจำนวนศตวรรษิกชนประมาณ 51,000 คนแล้ว นับเป็นประเทศที่มีศตวรรษิกชนมากเป็นอันดับสองในโลก รองจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมีศตวรรษิกชนประมาณ 53,000 คน

กินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด ได้บันทึกไว้ว่า ณ วันที่ 11 เดือนมีนาคม 2556 จิโรมอน คิมูระ คุณตาชาวญี่ปุ่น เป็นผู้มีอายุยืนที่สุดในโลก (ที่มีหลักฐานยืนยันได้) คุณตาคิมูระจะมีอายุครบ 117 ปี ในวันที่ 19 เมษายน 2013 นี้ คุณตายังได้ครองตำแหน่งผู้ชายที่มีอายุสูงที่สุดในโลกในประวัติศาสตร์ (ปกติผู้มีอายุยืนที่สุดในโลกจะเป็นเพศหญิง) เมื่อปี 2012 เว็บไซต์ “International Business Times” ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับคุณตาคิมูระเมื่อมีอายุ 116 ปี ว่า คุณตายังคงมีสุขภาพแข็งแรง อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา สำหรับเคล็ดลับการมีอายุยืนของคุณตาคิมูระ คือ กินอาหารแต่พอดี กินคำเล็กๆ และกินให้ครบทั้ง 3 มื้อ
ความจริง เคล็ดลับของคุณตาคิมูระคงไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะปฏิบัติตาม และถ้าเราปฏิบัติตามได้จริงๆ เราก็อาจมีอายุยืนถึงร้อยปีก็ได้

 

Since 25 December 2012