มุมศตวรรษิกชน

คู่แต่งงานที่ครองรักยาวนานที่สุดในอเมริกา

ศุทธิดา ชวนวัน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ต้อนรับปีใหม่กันด้วยข่าวที่น่ารักๆ กับคู่รักศตวรรษิกชนชาวอเมริกันที่ครองรักได้ยาวนานที่สุดถึง 81 ปี

คู่รักคู่นี้ คือ คุณตาจอห์น เบต้าร์ (John Betar)  อายุ 101 ปี และคุณยายแอน เบต้าร์ (Ann Betar) อายุ 97 ปี ทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2475 และเพิ่งจะครองรักครบ 81 ปีไปเมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา คุณตาและคุณยายคู่นี้ได้รับรางวัลคู่รักที่ครองรักยาวนานที่สุดในสหรัฐอเมริกา (the longest married couple) จากองค์กร Worldwide Marriage Encounter ซึ่งในทุกปีองค์กรนี้จะค้นหาคู่รักที่ครองรักได้ยาวนานที่สุด เพื่อสนับสนุนการแต่งงานที่ยาวนาน และส่งเสริมให้หนุ่มสาวอเมริกันมีคู่ครองเพียงคนเดียว
ปัจจุบันคุณตาจอห์น และคุณยายแอน มีบุตร 5 คน หลาน 14 คน และเหลน 16 คน มีลูกสาวที่อายุมากที่สุด คือ 80 ปี ทั้งคู่ได้ให้แง่คิดในเรื่องการครองคู่ว่า ความรักที่ทั้งสองมีให้กันนั้นเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข อยู่ด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจ และต้องประนีประนอมกันและกัน ซึ่งคติในการครองคู่นี้ น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคู่รักทุกคู่ในโลก ที่จะทำให้ครองรักกันได้ยาวนานและมั่นคง เหมือนกับคุณตาจอห์น และคุณยายแอน

ที่มา: Viralnova. 2556. “They Just Broke The Marriage Record. But How They Started Is What Shocked Me” Retrieved 5 January 2014, from http://www.viralnova.com/longest-married

 

Since 25 December 2012