ชวนอ่าน

การดูแลผู้สูงอายุ : ความสุขและความเครียด (Caregiving to Older Persons : Happiness and Depression)

จิราวดี สำอางกิจ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จดหมายข่าวฉบับนี้ขอแนะนำหนังสือเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ : ความสุขและความเครียด (Caregiving to Older Persons : Happiness and Depression) โดย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล เสนอผลการสัมภาษณ์เชิงลึก จากประสบการณ์จริงของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยา ลูกสาว ลูกชาย เขยสะใภ้ เพื่อน หรือผู้ดูแลที่ได้รับค่าจ้าง บทสรุปที่สำคัญคือการลดความเครียดหรือเพิ่มความสุขจากการดูแลมีความสำคัญต่อโครงการสร้างเสริมพลังให้ผู้ดูแล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งผู้ดูแลและผู้สูงอายุ

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่อ่านง่าย ทำให้เข้าใจทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่สำคัญเรื่องการดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเรา คนจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้ดูแลพ่อแม่เมื่อยามท่านแก่เฒ่า ท่านจะได้รับแง่คิดที่ดีมากมาย ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ที่โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร โทร 02 441 0201-4 ต่อ 100 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/MentalHealth/

 

 

Since 25 December 2012