มุมศตวรรษิกชน

ทำอย่างไรจึงจะมีอายุยืน (อย่างมีคุณภาพ!!!)

กาญจนา เทียนลาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เดี๋ยวนี้จะเห็นผู้สูงอายุในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต เนื่องจากคนมีอายุยืนยาวขึ้นกว่าแต่ก่อน เช่นเดียวกับประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 71 ปี (Population Reference Bureau, 2012) สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงที่สุดคือ 82 ปี เปรียบเทียบกับไทย ที่อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ประมาณ 74 ปี สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนมีอายุยืนยาวเช่นนี้เกิดจากความก้าวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ช่วยให้การตายก่อนวัยอันควรด้วยโรคติดเชื้อต่างๆ ลดลง

เมื่อได้พบศตวรรษิกชน หรือคนที่มีอายุเกินร้อยปี (ช่วงนี้เดินสายไปเยี่ยมแม่ร้อยปีบ่อยๆ) ก็มักจะถามว่า ทำไมจึงอายุยืน คำตอบแรกคือ
ผู้สูงอายุไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงอายุยืน (พร้อมกับสีหน้าเปื้อนยิ้ม)
และเหตุผลอื่นๆ เช่น กินง่าย อยู่ง่าย กินไม่ต้องมากนัก ไม่กินสัตว์ใหญ่ เช่น เนื้อวัว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 56 ที่ผ่านมาผู้เขียนได้ไปเยี่ยมแม่ใหญ่มูล ธรรมวุฒิ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ร้อยปี ภาคใต้ จากมหาวิทยาลัยมหิดล 2556 ท่านเกิดเมื่อปี 2453 ทุกวันนี้ยังมีสุขภาพแข็งแรง เดินเหินได้เอง แถมยังเดินเร็วกว่าเราอีก ท่านได้เล่าให้ฟังว่า สาเหตุที่อายุยืน เพราะออกกำลังกายบ่อยๆ ชอบกินข้าวต้มปลา และขนมจีน เวลาว่างก็จะสวดมนต์บท
อิติปิโสเป็นประจำ แต่ภาพหนึ่งที่เห็นคือ ลูกหลานของแม่ใหญ่มูลที่คอยดูแลอยู่ไม่ห่าง ไปมาหาสู่กันเกือบทุกวัน สิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเป็นยาขนานเอกที่ทำให้แม่ใหญ่มูลมีอายุยืนแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีเช่นนี้

Since 25 December 2012