สถิติน่ารู้

สถิติการใช้ Facebook (2) 

ศุทธิดา ชวนวัน  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook (2) นำเสนอสถิติต่างๆ ในการใช้เฟสบุ๊กของคนไทย จากการรวบรวมข้อมูลโดย ZocialRank ในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2012- 1 เมษายน 2013 พบสถิติที่น่าสนใจดังนี้

  • เฟสบุ๊กเป็นบริการทางอินเทอร์เน็ตยอดนิยม ที่ผู้ใช้ Social network จำนวน 18 ล้านคน เข้าถึงมากที่สุด หรือ 85% เมื่อเทียบกับการใช้ twitters (10%) และ instagram (5%)
  • ผู้หญิงใช้เฟสบุ๊กมากกว่าผู้ชาย (57%) และส่วนใหญ่เกือบหนึ่งล้านคนอยู่ในช่วงอายุ 18-21 ปี
  • มีคนไทยใช้เฟสบุ๊กในการโพสต์ข้อความต่างๆ (Likes, Comments, Shares) จำนวน 31 ล้านโพสต์ต่อวัน หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 624,000 ครั้งต่อวัน
  • คนไทยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 ที่ใช้บริการเฟสบุ๊กนิยมใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • คนไทยใช้เฟสบุ๊กมากที่สุดในช่วงเวลา 22.00 น.

นอกจากนี้ จากการสำรวจของ OBVOC (Onebit Voice of Consumer) ในเดือนพฤษภาคม 2555 พบว่า ช่วงเวลาในการใช้เฟสบุ๊กที่คึกคักมากที่สุดของคนไทย คือ ระหว่างเวลา 21.00-21.59 น. และพบว่า คนไทยโพสต์ข้อความมากที่สุดในวันอังคาร

สถิติช่วงเวลาในการโพสต์ Facebook ของคนไทย

ที่มา:  OBVOC (Onebit Voice of Consumer), 2012. คุณรู้ไหม..ช่วงไหน คนไทยใช้เฟสบุ๊คมากที่สุด. เข้าถึงได้ที่ http://www.obvoc.com

 

Since 25 December 2012