ประชากรประชุมกัน

การประชุมวิชาการประจำปี ประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2557 

กาญจนา เทียนลาย  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมาคมนักประชากรไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี ประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2557 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ และมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 230 คนจากหน่วยงานการศึกษา สาธารณสุข และภาคการศึกษาจากทั่วประเทศ

การประชุมนี้มีหัวข้อการประชุมหลากหลายที่น่าสนใจ อาทิ ผู้สูงอายุ ประชากรสุขภาพ คุณภาพชีวิตประชากร การย้ายถิ่นและความเป็นเมือง อนามัยเจริญพันธุ์ เป็นต้น ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ภิชาน ดร.นิพนธ์ เทพวัลย์ ปาฐกถานำเรื่อง “นโยบายประชากรของประเทศไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน” และ Jerry Huguet ปาฐกถานำเรื่อง “Thailand and Post ICPO” ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในเวทีนี้อย่างกว้างขวาง

 

Since 25 December 2012