มุมศตวรรษิกชน

Blue Zones พื้นที่สีฟ้าแห่งที่ 1: ซาร์ดิเนีย ประเทศอิตาลี

ศุทธิดา ชวนวัน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ซาร์ดิเนีย เป็นเกาะขนาดใหญ่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในประเทศอิตาลี ซึ่งในพื้นที่สีฟ้านี้ บาร์บาเกียเป็นภูมิภาคที่มีคนอายุยืนที่สุดอาศัยอยู่ โดยมีชื่อเสียงเรื่องที่มีผู้เฒ่าอายุเกินร้อยปีจำนวนมากเป็นพิเศษ ผู้เฒ่าชายเหล่านี้จะยังคงรักษาความกระฉับกระเฉงและกำลังวังชาไว้ได้นานกว่าผู้ชายในพื้นที่อื่น โดยปกติประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีสัดส่วนคนร้อยปีที่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายสี่ต่อหนึ่ง แต่ในพื้นที่สีฟ้าแห่งนี้จะมีสัดส่วนเท่ากันคือ หนึ่งต่อหนึ่ง

เคล็ดลับในการมีอายุยืนยาวของผู้เฒ่าในซาร์ดิเนียคือ 1) กินอาหารไขมันต่ำ และเน้นผักเป็นหลัก 2) ให้ความสำคัญกับครอบครัวมากที่สุด เพราะจะทำให้มั่นใจว่าทุกคนในครอบครัวได้รับการดูแล 3) ดื่มนมแพะ เพราะช่วยป้องกันโรคความเสื่อมจากความชรา 4) การมีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ซึ่งอาจมีส่วนร่วมทำให้มีสุขภาพดีขึ้น ปรับตัวได้ดีขึ้น และมีอายุยืนยาวขึ้น 5) การเดิน หรือขยับร่างกายอยู่เสมอ 6) การดื่มไวน์แดงวันละหนึ่งถึงสองแก้ว เพื่อช่วยลดความเครียด และ 7) การหัวเราะกับเพื่อนๆ ซึ่งผู้ชายในพื้นที่สีฟ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับอารมณ์ขันกึ่งประชดประชัน การหัวเราะช่วยทำให้ลดความเครียด และลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด

ลองนำเคล็ดลับการมีอายุยืนยาวของผู้เฒ่าในซาร์ดิเนียไปปฏิบัติ อาจจะทำให้ท่านมีอายุยืนยาวขึ้นก็ได้ ฉบับหน้ารอติดตามพื้นที่สีฟ้าแห่งที่ 2 นะคะ


ที่มา: แดน บุทเนอร์. 2556. ขอบฟ้าแห่งอายุร้อยปี: บทเรียนเพื่อชีวิตยืนยาวจากคนที่มีอายุยืนยาวที่สุด. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง.

 

 

Since 25 December 2012