สถิติน่ารู้

โรคอ้วนกับคนไทย

กาญจนา เทียนลาย  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ้วนหรือไม่อ้วน ประเมินได้จากค่าดัชนีมวลกาย หรือ BMI (Body Mass Index) คำนวณง่ายๆ จาก น้ำหนักตัว (กก.) หารด้วยส่วยสูงยกกำลังสอง (เมตร) ซึ่งถ้ามีค่าตั้งแต่ 25 ขึ้นไป คือ “น้ำหนักเกิน” และถ้า 30 ขึ้นไป คือ “อ้วน” และจากข้อมูล (ปี 2534 ะ 2552) พบว่า ในรอบ 18 ปี คนไทย มีอัตราของภาวะน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้น 2 เท่า และภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นราว 3 เท่า (จาก 3.2% เป็น 9.1%)

หากเปรียบเทียบในประเทศอาเซียน ก็จะพบว่า คนไทยอ้วนมากเป็นอันดับ 2 จาก 10 ประเทศ รองจากมาเลเซีย โดยผู้ชายอยู่ในดันดับ 4 ส่วนผู้หญิงอยู่ในอันดับ 2 รวมทั้งข้อมูลการสำรวจในไทยเอง ก็พบแนวโน้มในทางเดียวกันว่า ร้อยละของชายและหญิงมีน้ำหนักเกินและอ้วนเพิ่มสูงราว 2 เท่า

จากข้อมูลเหล่านี้ คนไทยคงต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับโรคอ้วนกันอย่างจริงจังเสียที เพราะโรคอ้วน เป็นมาของการเกิดโรคเรื้อรัง (NCDs) เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ ฯลฯ ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพและเสียค่าใช้จ่ายสูงมากในขณะนี้

 

Since 25 December 2012