ขอบคุณในภาษาอาเซียน

 

ประเทศ

คำเขียนภาษาอังกฤษ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

Akun

อาคุน

บรูไน
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย

Terima kasih

เตริมา กะชิ

ไทย

Khob Khun

ขอบคุณ

พม่า

Kyeizu tin ba de

เจซูติน บาแด

ฟิลิปปินส์

Salamat po

สลามัต โป

ลาว

Khob jai

ขอบใจ

สิงคโปร์

Thank you la/ Xie Xie

แต้งกิ้วลา/เซื่ยเซื่ย

เวียดนาม

Gahm uhn

กาม เอิน

 

 

 

 

 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)



IPSR Fanpage

Since 25 December 2012