สบายดีใหม่?

ประเทศ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

ซกสะบายดี

บรูไน
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย

อาปา กาบา

ไทย

สบายดีไหม

พม่า

เนก็องบาตะล้า

ฟิลิปปินส์

กูมูสต้า กา

ลาว

สบายดีบ่

สิงคโปร์

หนี ห่าว

เวียดนาม

แอง/จิ/โอง/บ่า ก๊อแขวคง

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)IPSR Fanpage

Since 25 December 2012