สวัสดีปีใหม่

ประเทศ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

ซัวซะเดย ชะนำทะไม

บรูไน
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย

เซอ ละ มัท ตา ฮุน บา รู

ไทย

                    สวัสดีปีใหม่

พม่า

เมงกะลา นิ๊ ติ๊ ป่า

ฟิลิปปินส์

มะนิกง บะกง ทะอง

ลาว

สะบ๋ายดี๋ปี๋ใหม่

สิงคโปร์

ซินเหนียนไคว่เล่อ

เวียดนาม

จุ๊ก หมึ่ง นัม เหมย

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)IPSR Fanpage

Since 25 December 2012