ลาก่อน 

ประเทศ คำเขียนภาษาไทย
กัมพูชา จุมเรียบเลีย (สุภาพ), เลียฮาย (สนิท)
บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เซลามัต ติงกัล/ เซลามัต ยาลัน
ไทย ลาก่อน
เมียนมาร์ เจ๊ะ โจร แม่
ฟิลิปปินส์ ปาอาลัม
ลาว ลาก่อน
สิงคโปร์ ไจ้เจี้ยน
เวียดนาม ต๋ามเบียด

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)IPSR Fanpage

Since 25 December 2012